Hvordan er de beste tekstene satt opp?

Helt siden vi lærte vår ABC på barneskolen, så har vi vært i stand til å skrive. Mens vi ble eldre, så ble det satt hardere og hardere krav til hvordan vi skrev også. Det var ikke bare snakk om grammatikk nå. Her var det også snakk om noe så interessant som struktur og innhold. Mens vi beveget oss mot ungdomsskolen og etterhvert videregående, så ble flere og flere av våre tekster vurdert på hvordan de var satt opp rett og slett. Det vil si, hvordan delte vi våre ideer med andre? Dette var helt essensielt for å oppnå gode karakterer den gangen. Det er fordi folk sjeldent bryr seg så mye om grammatikken lenger uansett, spesielt når skriveverktøy luker ut så og si alt. En kan fortsatt ha et dårligere språk, men leserne dine vurderer deg nok helst på innholdet og strukturen. Så hvordan setter du egentlig opp en tekst på en måte som får leserne til virkelig å nyte det de leser?

Først og fremst er det et steg hvor de fleste tekster feiler totalt. Det første steget handler om å fange leseren. Her er det nødt til å deles en interessant dose informasjon, gjerne noe som avslører akkurat hva teksten skal handle om. Det betyr ikke at en skal avsløre alle svarene, men heller dele noe viktig fra teksten som kan få leseren til å forstå at dette er noe de bør lese. Selv om overskriften allerede gjør en god jobb med dette, så er selve introduksjonen nødt til å bygge opp om dette. Her er det aller viktigste dog å være klar og ikke gå rundt grøten. Husk at du mister leseren her om du ikke gjør det bra nok, og da får den ikke lest resten av teksten uansett hvor bra den måtte være.

Når du har startet med en god introduksjon, så er det på tide å dele viktig informasjon i et litt lengre formatet. Dette kalles body på engelsk, altså kroppen. Her vil du dele dine hovedpoeng og gå i dybden. Der introduksjonen skulle være presis og kort, så kan godt denne delen av teksten være mye lengre og langt fra konsis, avhengig av hvor lang den totale teksten skal være. Det viktigste her er dog at du får med all de gode fakta, og det på en dyp måte.

Når introduksjonen er omme og all fakta er lagt på bordet, så er det på tide å oppsummere eller konkludere som vi kaller det. Dette handler dog ikke om å repetere direkte. En feil mange gjør er å kopiere tekster fra midten av teksten, slik at leseren ser hva teksten handlet om. Konklusjonen skal oppnå dette, men dog med nye ord.

Husk på disse rådene neste gang du skriver en tekst!